znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Aktuální oznámení

Platba poplatku za komunální odpad a ze psa za rok 2020

aktuální do: 31. 12. 2020, vloženo 29. 01. 2020

Platba komunálního odpadu: variabilní symbol: 882011XXXX

Platba pes: variabilní symbol: 882021XXXX (XXXX je číslo popisné)

číslo účtu: 1349490369/0800

Výše poplatků a další možnosti platby viz níže.

(vyhlášky jsou zveřejněny na stánkách obce pod heslem „Vyhlášky“)

Obecní úřad Měnín oznamuje, že od 3. února 2020 vybírá poplatek za komunální odpad a ze psa za rok 2020.

 • Výše poplatku ze psa je 100,- Kč za psa/rok.
 • Výše poplatku za komunál. odpad je 650,- Kč na osobu/rok.

Splatnost poplatků je do 31. 5. 2020.

Osvobození a úlevy:

Děti do 3 let jsou vyhláškou obce Měnín č. 2/2019 osvobozeny od poplatku, tzn., že děti narozené v roce 2017, 2018, 2019 a 2020 poplatek neplatí.

Dále je poskytnuta úleva 100,- Kč poplatníkům domácností, které se zapojily do projektu na „Zkvalitnění nakládání sodpadem“ a třídí alespoň dvě složky odpadu určené k separaci (papír, plast nebo bioodpad). Tito poplatníci platí za rok 2020 částku 550,- Kč/osobu.

POKUD POPLATNÍK NEZAPLATÍ DO 31. 5. 2020, NÁROK NA ÚLEVU 100,- KČ MU ZANIKÁ

Poplatek lze uhradit:

 • hotově v kanceláři OÚ Měnín, pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod.
 • převodem na bankovní účet obce Měnín;
  číslo účtu: 1349490369/0800
  Komunální odpad: VS: 882011XXXX (XXXX je číslo popisné).
  Pes: VS: 882021XXXX (XXXX je číslo popisné).
  Příklad: číslo popisné 34 má variabilní symbol pro platbu komunálního odpadu 8820110034.